Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 21 augustus 2015, doc.nr.:15117478, houdende benoeming en vergoeding van leden van de adviescommissie EFMZV

Besluit benoeming en vergoeding leden adviescommissie EFMZV

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel

1

Met ingang van 1 september 2015 worden voor een periode van drie jaar tot lid van de adviescommissie EFMZV benoemd:

 • a.

  de heer A.W. Bierens te Zierikzee, tevens voorzitter;

 • b.

  de heer dr. ir. C.D. de Gooijer te Wageningen;

 • c.

  de heer A.P. Ouwehand te Vijfhuizen;

 • d.

  de heer P. Roos te Den Haag;

 • e.

  de heer drs. P. Salz te Pijnacker;

 • f.

  de heer C. Taal te Den Haag;

 • g.

  de heer prof. dr. J.A.J. Verreth te Rhenen.

Artikel

2

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen en aan de adviescommissie EFMZV.

‘s-Gravenhage
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
namens deze;
J.P.Hoogeveendirecteur-generaal van Agro en Natuur