Tijdelijke verordening integratie examentraject opleiding tot Registeraccountant

Tijdelijke verordening integratie examentraject opleiding tot Registeraccountant

De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,

Stelt de volgende verordening vast:

Artikel

1

In deze verordening wordt verstaan onder:

Artikel

2

Artikel

3

De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants.