Aanwijzing opsporingsambtenaren landbouwwetten

Aanwijzing opsporingsambtenaren landbouwwetten

De minister van justitie,
Mede gelet op artikel I, onder X, van de Wet van 21 mei 1969, Stb. 232,

besluit:

in overeenstemming met de Minister van Landbouw en Visserij:

's-Gravenhage
De minister voornoemd, C.H.F.Polak